Kako unaprijediti turizam na TK?

Turizam u Bosni i Hercegovini je sektor koji u posljednje vrijeme čini važan dio u ekonomiji države. Dolazak turista porastao je u prosjeku za 24% godišnje u periodu između 1995. i 2000. Prema podacima Svjetske turističke organizacije za 2008, BiH se našla u vrhu spiska zemalja po porastu broja turista s rastom od 20%.

Prema procjeni Svjetske turističke organizacije, Bosna i Hercegovina će imati treću najveću stopu rasta turizma u svijetu za projektirani period između 1995. i 2020.

Tuzlanski kanton uzima veliko učešće u toj pozitivnoj statistici. Prema podacima Turističke zajednice Tuzlanskog kantona, u 2016. godini registrovano je 100 hiljada noćenja, a u 2017. godini broj noćenja iznosi 114 hiljada. Povećan je i broj turista, kojih je u prošloj godini bilo 46 hiljada.

U današnjoj “Pozitivnoj praksi” govorimo o mogućnostima koje Tuzlanski kanton ima kada je u pitanju turizam, načinima na koji se može unaprijediti te predispozicijama koje su na ovom planu do sada stvorene sa aspekta Vlade Tuzlanskog kantona. Naši gosti su: Mirsad Gluhić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK; Miralem Mešković, voditelj Ureda Turističke zajednice Tuzlanskog kantona; Vahid Bašić, direktor JU „Centar za zaštitu, promociju i razvoj turizma“ Banovići i Rusmir Djedović, stručni saradnik u Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK.

Emisija je na programu RTV TK večeras u 18 sati.

Pročitajte...