Kako vratiti pokradena umjetnička djela u BiH?

Centar protiv krijumčarenja umjetnina organizator je konferencije na kojoj je prvi put razmatrana problematika ilegalne trgovine umjetninama u Bosni i Hercegovini. Cilj je razmjena iskustava, definisanje ciljeva daljeg djelovanja kao i sagledavanje trenutnog stanja, posebno u oblasti zakonske legislative. Prema podacima Interpola 6,3 posto ukupne ilegalne trgovine umjetničkim djelima na svijetu odvija se na prostoru jugoistočne Evrope.