Kako zagađeni zrak utiče na zdravlje: U BiH uzrokuje 3.300 preranih smrti svake godine?

Prema podacima Evropske agencije za okoliš, više od četvrtine smrtnih slučajeva u BiH se mogu pripisati okolišnim faktorima, što je najviši procenat u Evropi. Svjetska banka je nedavno procijenila da samo zagađenje vazduha sitnim lebdećim česticama (PM 2,5) uzrokuje 3.300 preranih smrti u BiH svake godine i gubitak više od osam posto BDP-a. Raspitali smo se koliko su zabrinjavajući ovi podaci, te šta je potrebno uraditi kako bi se smanjilo aerozagađenje u BiH. Struka ističe da ne postoje zvanična istraživanja provedena u BiH, ali da je u posljednje vrijeme zabilježen veći broj pacijenata sa respiratornim oboljenjima.

Novinarka: Devleta Brkić

Svake godine u Bosni i Hercegovini, zbog zagađenja zraka, umre skoro 3.300 osoba. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, BiH je na drugom mjestu sa stopom smrtnosti zbog zagađenosti zraka, a jedino Sjeverna Koreja ima veću stopu smtrnosti u svijetu. Dr. Dženan Halilović sa Klinike za plućne bolesti UKC-a Tuzla kazao nam je da nemaju tačne podatke o tome koliko smrtnih slučajeva se može dovesti u vezu sa posljedicama zagađenog okoliša, dodajući da je prema njihovim istraživanjima u zimskom periodu povećan broj pacijenata sa hroničnim oboljenjima koji se javljaju zbog pogoršanja osnovnih bolesti.

– Da li je to direktna povezanost sa zagađenjem zraka, moglo bi se zaključiti da jeste, jer su to periodi godine kada se bilježi povećana zagađenost zraka. Tačno ispitivanje, tačan broj umrlih, ne postoji. Mislim da takvo ispitivanje nije nigdje rađeno u BiH. Mi znamo za TK, možemo sigurno reći da takvo ispitivanje nije rađeno. Generalno gledano mi imamo povećan broj pacijenata koji se u doba pojačane zagađenosti javlja u naše prijemne ambulante, istakao je doktor Halilović.

Prema riječima doktora Halilovića u posljednje vrijeme, odnosno kako su počeli raditi analize, zabilježen je veći broj pacijenata koji imaju hronične opstruktivne bolesti pluća ili astmu.

– Imamo i pojačan broj karcionoma pluća. Tako da generalno respiratorna oboljenja i u svijetu poprimaju tendencu porasta. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije kardiovaskularne bolesti su bile na prva tri mjesta, međutim po tendenci rasta treće mjesto već zauzimaju respiratorna oboljenja. Mi smo svjesni sad u doba korone da su respiratorna oboljenja ta koja dominiraju, tako da imat ćemo sve više problema i više posla sa pacijentima sa respiratornim oboljenjima, zaključio je doktor Halilović.

Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla kazala nam je da je sigurno da BiH ima problem sa zagađenim zrakom, dodajući da zadnja istraživanja koja su rađena u svijetu i Evropi pokazuju da su građani koji žive na područjima sa povećanim zagađenjem zraka podložniji štetnom uticaju COVID-a 19.

– U državama kao što je BiH sa povećanjem 1 mikrograma po metru kubnom čvrstih čestica povećava se smrtnost od COVID-a 19 za 11 posto. Ta priča sigurno ima smisla. Da li će građani Tuzle i svih zagađenih gradova umrijeti od drugih respiratornih oboljenja ili srčanih oboljenja, sigurno je da to štetno utiče na zdravlje ljudi i povećava se smrtnost. To za mene nije ključni problem, ključni problem je da mi prepoznamo tu problematiku i da počnemo djelovati da smanjimo te emisije, naglasila je Agić.

Agić ističe da se svi nivoi vlasti moraju aktivnije uključiti u proces smanjenja aerozagađenja, osmisliti i napraviti plan mjera, jer građani ne mogu biti prepušteni klimatskim promjenama.

– Mi moramo smanjiti emisije i biti spremni i za lijepo, i za ružno vrijeme, kao i za temepraturnu inverziju. Kada posmatramo Tuzlu, Lukavac i Živince, najvažnije je da prestanemo ložiti ugalj u individualnim stambenim objektima. Međutim, ne možemo mi reći ljudima prestanite ložiti ugalj. Moramo osmisliti program mjera sufinansiranja da pređu na druge energente, kazala nam je Agić.

BiH spada u red najzagađenijih zemalja u Evropi, dok najmanji nivo zagađenja i smrtnosti imaju Island i Norveška. Smatra se da širom svijeta godišnje približno sedam miliona ljudi umire ranije zbog zagađenja, te kako je zagađeni zrak u Evropskoj uniji uzrok smrti 400.000 ljudi na godišnjem nivou.

(RTVTK)