Kalesija: Dan žalosti zbog pogibije četiri osobe

Općinski načelnik Sead Džafić (ponedjeljak 13.11.2017) proglasio
je Danom žalosti na području cijele općine Kalesija zbog pogibije četiri
osobe.

Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastave na pola koplja na zgradi
Općine Kalesija, javnim preduzećima i ustanovama kojim je osnivač
Općina.

Na Dan žalosti na javnim mjestima zabranjeno je održavanje programa
javnog, kulturnog i zabavnog karaktera i neće se emitirati muzika u
ugostiteljskim objektima, dok će elektronski mediji sa područja Općine
Kalesija svoje programske šeme prilagoditi Danu žalosti.

Pročitajte...