Kampanja “Samostalni život je moje pravo“

Samostalni život je moje pravo naziv je kampanje koju Informativni centar sa invaliditetom Lotos organizuje u sklopu aktivnosti i obilježavanja Evropskog dana samostalnog života. Kapmanja će se održati danas u Tuzli na platou ispred kina Centar. Cilje je simbolično obilježiti i promovisati ideje samostalnog života, kako bi što više građana bilo upoznato sa ideologijom i pojmom samostalnog života, kao spone između sistema arhitetktonske nepristupačnosti, nedovoljne obrazovanosti osoba sa invaliditetom nemogućnosti zaposlenja i ostvarivanja  radnog odnosa, koji direktno utiču na kršenje ljudskih prava i dosstojanstva čovjeka u ostvarivanju samostalnosti, kao i života izvan porodičnog okruženja.