Kantonalni sud Tuzla donio presudu kojom je utvrđeno da dio zgrade SODASO, na koji je pravo polagala Solana Tuzla, nije vlasništvo ovog preduzeća

Nakon dugogodišnjeg spora između Federacije BiH i preduzeća Solana Tuzla, Kantonalni sud u Tuzli donio je presudu kojom je utvrđeno da dio zgrade SODASO, na koji je pravo polagala Solana Tuzla, nije vlasništvo ovog preduzeća.  Sadašnje preduzeće Solana nije vlasnik zgrade Sodaso jer ona nije bila unesena u početni bilans Fabrike soli Tuzla, i nije prodana u postupku privatizacije Fabrike soli Tuzla, utvrđeno je ovom presudom.

Pročitajte...