KAP: Privatizaciju čeka 41 preduzeće

Vlada TK  prihvatila je i pozitivno ocijenila Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju u prvoj polovini ove godine. Pred Agencijom je veliki posao. Nije moguće precizirati vrijednost imovine u bivšim republikama Jugoslavije niti vijeme okončanja započetih privatizacija i naplate imovine.Direkrot KAP-a navodi da na proces privatizacije čeka četdesetjedno preduzeće.Veliki problem predstavlja imovina preduzeća sa sjedištem u Brčko Distriktu čija se imovina zatekla na području našeg kantona i preduzeća čije je sjedište na području TK sa imovinom u republikama bivše Jugoslavije.

Više u video prilogu:
Novinarka Edina Mateljić
Arhiva
Montaža Alisa Kahrimanović
Sagovornik:Mirza Brkić,direktor KAP-a

Pročitajte...