KAP TK i dalje radi na vraćanju javnih dobara nepravedno oduzetnih od gradjana

Zaposleni u Kantonalnoj agenciji za privatizaciju TK i dalje rade na vraćanju imovine gradjana, odnosno dobara od općeg interesa koje su neki privatizacijski fondovi i fizička lica certifikatima kupili. S tim u vezi, poništeno je nekoliko privatizacija komunalnih preduzeća u TK. Presudama je razriješeno da će 38 miliona KM biti vraćeno u certifikatima, a ne u novcu. Inače, knjigovodstvena vrijednost općih dobara je više od 90 miliona KM, dok je realna daleko veća.

Pročitajte...