KAP Tuzla će obavljati dio posla po osnovu Zakona o JPP TK

U KAP Tuzlanskog kantona uspjeli su završiti nekoliko važnih poslova. Prije svih je riješena dugogodišnja nepoznanica oko titulara prodaje poslovnih prostora preduzeća čije je sjedište u Brčko Distriktu BiH. Poništeno je i nekoliko privatizacija komunalnih preduzeća u TK, a već sada se zna da će upravo KAP Tuzla voditi poslove javno-privatnog partnerstva na kantonalnom niovu. Direktor KAP Tuzla, Mirza Brkić godinu iza nas ocjenjuje kao jednu od uspješnijih. U 2017. su riješili nekoliko dugogodišnjih problema. Prvi se odnosi na pitanje nadležnosti privatizacije prostora koji su u sastavu preduzeća sa sjedištem u Brčko Distriktu BiH. U rješavanje spora uključio se i prvi zamjenik visokog predstavnika i ujedno supervizor za Brčko, ambasador Brus Barton. Brkić precizira da je riječ o 12 poslovnih prostora u TK i 6 na području RS-a. Sudskim presudama su, u prošloj godini, uspjeli u cjelosti ili djelimično poništiti privatizaciju komunalnih preduzeća. Presudama je razriješeno da će 38 miliona KM biti vraćeno u certifikatima, a ne u novcu. Još je u toku parnični postupak za ”Komunalac” Gradačac i ”Rad” Lukavac. Pred KAP-om u ovoj godini je preuzimanje dijela posla po osnovu Zakona o javno-privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona. Naime, ova će agencija biti zadužena za provedbu javno-privatnog partnerstva na kantonalnom nivou. Za taj su posao osposobljeni u cjelosti, materijalno i kandrovski, a što će još biti dodatno precizirano podzakonskim aktima koji tek trebaju biti doneseni, najavljuje Brkić.

Pročitajte...