Kasarna “Dubrave” kod Tuzle: Danas počeli vojnički izazovi

U kasarni i aerodromu “Dubrave”  u Živinicama održava se Međunarodno takmičenje u vojničkom izazovu. Cilj je na ovaj način prezentovati psihofizičku i fizičku spremnost pripadnika OS BiH. Na ovogodišnjem takmičenju učestvuju i pripadnici OS Republike Slovenije.

Sagovornik: Omer Bećirević, glavni dočasnik brigade
brigadir Emir Kliko, komandant 5.pbr Oružanih snaga BiH
Sernej Alić, vođa ekipe 1. Slovenačke brigade