Katolici danas slave Uznesenje Blažene Djevice Marije

Katolici danas slave Uznesenje Blažene Djevice Marije na nebo. Bilo je svečano u 26 župa u Bosni i Hercegovini posvećenih Marijinom uznesenju. Svetkovina Velike Gospe okupila je vjernike i u Breškama kod Tuzle, gdje je održana misa. Katolici Isusovu Majku Mariju doživljavaju kao svoju majku, zaštitnicu u tegobama i nevoljama. Njoj se utječu i zahvaljuju.  Ističu da Marija nije sama „uzašla“, vlastitom moći, nego da je „uznesena“ zahvaljujući Božjoj intervenciji. Životni put Djevice Marije predstavlja primjer kakav bi vjernik trebao biti i  kako postupati, rečeno je tokom mise . Nauk o Marijinom uznesenju na nebo proglasio je  papa Pio XII 1950 g. Službenom proglašenju prethodila je duga tradicija slavljenja, stara kao i samo kršćanstvo.