Kladanj: Ministrica Vojinović u obilasku nekropole stećaka u Noćajevićima

Zavod za  zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i  prirodnog naslijeđa  TK, Ministarstvo  za kulturu, sport i mlade  TK   na čelu sa ministricom Slavenom Vojinović  i predstavnici općine Kladanj,  organizuju danas terensko  istraživanje  i obilazak  nekropole  sa stećcima  na lokaciji  Toliša, Noćajevići u Općini Kladanj. Ranije je urađena hitna  projektna dokumentacija  i deminiran teren gdje se nalazi nekropola sa stećcima. Cjelokupan proces izvođenja deminerskih radova pratili su inspektori  Regionalnog ureda MAC-a  Tuzla.