Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju UKC Tuzla bogatija za dva savremena aparata za presoterapiju

Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju UKC Tuzla dobila je dva nova aparata za presoterapiju koji su su trenutno najmoderniji na tržištu. Prespterapija predstavlja dio koncepta kompresivne dekongestivne terapije. Ovim apraratima pospješiće tretman linfnih edema većeg broja pacijenata.Opširnije u video prilogu.

Pročitajte...