Koje će regionalne ceste biti sanirane tokom ove godine?

Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona realizirala je tri projekta koja su prenesena iz prošle godine. Rdi se o izgradnji pješače staze uz regionalnu cestu Živinice-Banovići-Ribnica u dužini od 600 metara. Vrijednost ovog projekta iznosila je oko 180 hiljada KM. Rekonstruisana je i regionalna cesta Srebrenik-Orahovica Donja, na dionici Orahovica Gornja, a vrijednost ove investicije je 350 hiljada KM.

Prema riječima Zijada Omerčića, direktora Direkcije cesta TK u toku su radovi na rekonstrukciji pet regionalnih cesta na TK. Između ostalih u toku je rekonstrukcija raskrsnince na reginalnoj cesti Ribnica-Banovići kao i sanacija regionalne ceste Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice, dionica u Srnicama Gornjim.

– Radi se na rehabilitaciji regionalne ceste 459 Tuzla-Dokanj-Šibošnica. Radi se o dionici škola u Doknju, Jarići. Radimo rekonstrukciji ceste Priboj-Sapna do grannice Entiteta. U toku je i sanacija regionalne ceste 456 b Priboj-Teočak – ističe Zijad Omerčić, direktor Direkcije regionalnih cesta TK.

Uskoro počinje i rekonstrukcija i sanacija regionalne ceste Ribnica-Banovići-Živnice u dužini od oko 400 metara.

– Zatim, trebamo uvesti izvođača radova u rehabilitaciju i sanaciju magistralne ceste R 455 Svatovac-Zelenika. Radi se o dionici u Lukavici Gornjoj. Planiramo i rekonstrukciju ceste 456 dionica Humci-Jasenica. Radi se o makadamskom dijelu puta – naglašava Omerčić.

Direkcija cesta TK vrši i postupke javne nabavke za ostale projekte koji će biti realizirani tokom ove godine.