Koje projekte Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK realizira u cilju smanjenja zagađanja zraka?

U zimskim mjesecima svake godine zrak na području Tuzle, ali i nekoliko općina Tuzlanskog kantona, prema podacima sa mjernih stanica u većini slučajeva je ili nezdrav ili opasan. Da bi se situacija promijenila Vlada Tuzlanskog kantona poduzela je niz mjera kako bi problem sa zagađenjem zraka bio sveden na minimum.

Sufinansiranje projekata prelaska na prihvatljive izvore energije, širenje mreže za toplifikaciju, neke su od mjera koje su već poduzete u cilju smanjenja zagađanja zraka na TK. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK po prvi je put ove godine, direktno je subvencioniralo domaćinstva za mjere smanjenja zagađanja zraka.

– Samim time nekih 500.000 KM je utrošeno za 320 individualnih ložišta, odnosno domaćinstava. Što znači za tih 320 korisnika smo sufinasirali nabavku kotlova na pelet, kako bismo ugasili peći na ugalj – kaže Elvir Rožnjaković, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice TK.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK će u narednom periodu u saradnji sa UNDP-om nastaviti započete projekte. Osim sufinansiranja kotlova na pelet, bit će sufinsirani i neki drugi obnovljivi izvori energije, kao što su toplotne pumpe, solarni paneli, a postoji i ideja za sufinasiranje zamjene stolarije i ugradnja toplotnih fasada.

– S tim u vezi, zahvaljujući rebalansu budžeta, UNDP je izdvojio nekih 414 hiljada KM, a Ministarstvo je obezbijedilo razliku sredstava do 1 miliona. U biti, radi se o ulaganju 40 posto od UNDP-a, a 60 posto je uložila Vlada TK – dodaje Rožnjaković.

Uskoro će biti anketirani građani i predstavnici malih i srednjih preduzeća, kako bi se znalo kakve su stvarne potrebe građana. Uporedo, Vlada TK je pokrenula i projekt ulaganja u javne objekte sa niskom stopom energijske efikasnosti. Vlada TK u ovaj projekt ulaže 2 miliona KM, dok UNDP učestvuje sa još 200 hiljada KM.

– Ta studija energijske efikasnosti javnih objekata na TK je pokazala da su potrebna ulaganja u javne objekte koji su u vlasništvu kantona, iznose 26 miliona KM. Ono što je zanimljivo jeste da su godišnje uštede u enrgentima 3,7 miliona KM – ističe Rožnjaković.

Do sada su projekti energijske efikasnosti rađeni periodično, uz mala ulaganja, napominje ministar Rožnjaković, ali Vlada TK želi da ubrza taj posao. Tako bi u naredne 4 godine svi javni objekti trebali biti energijski efikasni. Time bi se, osim ušteda u potrošnji energenata, smanjilo i zagađenje zraka. Osim toga, Vlada TK uputut će Vladi FBiH prijedlog za Izmjene i dopune Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda ostvarenih radom termoelektrana, kako bi se novac od naknada za zagađenje mogao koristiti samo za ekološke projekte, koji se odnose na smanjenje zagađenja zraka.