Koje kompanije izmiruju obeveze po osnovu PDV-a?

Među deset kompanija iz BiH koje redovno izmiruju svoje obaveze po osnovu PDV -a su i dvije iz Tuzlanskog kantona. „Bingo“ i RMU Banovići se, posmatrano u prvoj polovini ove godine, nalaze među privrednim subjektima sa najviše uplaćenog PDV -a. Time se svrstavaju na buduću „Bijelu listu“ Uprave za indirektno oporezivanje sa imenima obveznika koji redovno izmiruju svoje obaveze prema državi.

Sagovornica: Edina Kurtić, Koordinator Centra za regionalnu saradnju KPK Tuzla

Pročitajte...