Prava nacionalnih manjina u BiH?!

Koliko se poštuju prava nacionalnih manjina, najbolji je indikator demokratičnosti jedne države. Bosna i Hercegovina do sada je usvojila niz domaćih zakona, te potpisala međunarodni dokument kojima se regulišu prava nacionalnih manjina – Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina. Odredbama Zakona, prava nacionalnih manjina u BiH su pravno utemeljena i zaštićena, ali sasvim je druga priča kako i koliko se zakoni i međunarodne obaveze primjenjuju u praksi.

Više u video prilogu.

Pročitajte...