Tuzlanska naselja Mihatovići, Kiseljak i Kreka dobiće socijalnu katru stanovništva

U narednih šest mjesci više od 8.000 građana i građanki tuzlanskih nselja Kiseljak, Mihatovići i Kreka biće anketirani u svrhu izrade socijalne karte grada. Projekat će realizirati Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla, JU Centar za socijalni rad Tuzla, Edukacijsko-rehabilitacijski fakulteta i Udruženje „Zemlja djece u BiH“. Izrada socijalne karte se realizira u okviru projekta „Digitalizacija socijalne baze podataka i intezivirano podizanje svijesti u marginaliziranim zajednicama“. Opširnije u video prilogu.

Pročitajte...