Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine TK razmotrila 14 pristiglih predstavki

Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine TK na današnjoj sjednici je razmotila 14 pristiglih predstavki.  Neke od pritužbi odnosile su se na rad JP „Horizontala“ Živinice, JU Direkcije regionalnih cesta, JU Dom zdravlja Lukavac i Centra za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju u Tuzli. Većina prijava je bila anonimna. Jedna od predstavkih pristiglih na adresu Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine TK odnosila se na bodovanje prilikom upisa na Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli. Komisija je odlučila tražiti od predstavnika Univerziteta da pojasne otkud tolika razlika u bodovima, nakon žalbe. Tražit će i dodatne  informacije o radu Centra za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju u Tuzli, rekao je  rekao je  Asmir Hasić, predsjednik Komisije za borbu protiv korupcije   Skupštine TK. U anonimnoj prijavi se pominju štete od ranijih poplava koje još nisu sanirane i da djeca nemaju odgovarajuće uslove za nastavu. Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine TK izjasnila se da nije nadležna za sudski spor na koji se žalio Hajdar Memić iz Gračanice. Nije nadležna ni za problem Edine Sofić, kćerke zlatnog ljiljana koja ne uspijeva pronaći posao. Članovi komisije su rekli da je prednost ove kategorije pri zapošljavanju regulisana Zakonom o dopunskim pravima demobilisanih boraca.

Pročitajte...