Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politku TK raspravljala o Nacrtu zakona o radu FBiH

Zasjedala je Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku. Članovi skupštinske Komisije podržali su Federalni nacrt o izmjenama i dopunama Zakona o radu. On je podržan u formi koja sadrži i sugestije kantonalnoga Ministarstva za rad i socijalnu politiku na dosatavljeni Nacrt. One se, između ostaloga, odnose i na činjenicu da u izradu Nacrta nisu uključene sindikalna udruženja, istakla je predsjednica Komisije –  Zumra Begić. Komisija je prihvatila i Izvještaj o aktuelnoj situaciju u vezi sa pandemijom korona virusa. Više pogledajte u video prilogu.

Pročitajte...