KONAČNE RANG LISTE: Ovo su učenici i studenti iz reda braniteljske populacije koji su ostvarili pravo na stipendije

Nakon okončane procedure po prigovorima, Ministarstvo za boračka pitanja objavilo je Konačne rang liste kandidata studenata i učenika iz reda braniteljske populacije koji su ostvarili pravo na stipendiranje u školskoj 2016/2017. godini.

Pravo na dodjelu stipendija ostvarilo je ukupno 1778 kandidata, od čega 801 kandidat u statusu studenta i 977 kandidata u statusu učenika.

Nakon objavljivanja Konačnih rang listi, uslijediće potpisivanje ugovora sa kandidatima, odnosno roditeljima učenika.

Ugovori za učenike potpisivat će se u općinskim službama boračko invalidske zaštite prema mjestu prebivališta kandidata, počev od 22.05.2017. godine, dok će se za studente upriličiti potpisivanje ugovora dana 07.06.2017. godine sa početkom u 11. časova u BKC Tuzla.

Konačna rang lista STUDENATA se nalazi OVDJE.

Konačna rang lista UČENIKA se nalazi OVDJE.

Pročitajte...