Konferencija ”Društvena odgovornost, momitoring i evaluacija u javnim preduzećima i ustanovama u Gradu Tuzla”

U Tuzli je danas održana konferencija ”Društvena odgovornost, monitoring i evaluacija u javnim preduzećima i ustanovama u Gradu Tuzla”. Riječ je o projektu kojeg su prije dvije godine pokrenuli Udruženje za istraživanje i društvene inovacije i Grad Tuzla uz tehničku podršku Udruženja za razvoj sjeveroistočne Bosne NERDA. Finansijsku potporu projektu je pružila Svjetska banka. Konferenciju je organizirao Grad Tuzla u saradnji sa Udruženjem za istraživanjem i društvene inovacije ADT, Udruženjem za razvoj NERDA i Svejtskom bankom. Cilj je bio predstaviti izvještaj naziva – Povezivanje horizontale i društvene odgovornosti u pružanju usluga u urbanim sredinama: učešće građana u praćenju i ocjeni javnih preduzeća i ustanova u Gradu Tuzla. Na taj način bi u ovoj lokalnoj sredini trebala biti pokrenuta šira javna rasprava o samom tom pitanju, a samim tim i unaprijeđene praske različitih aktera na gradskom nivou. U Gradu Tuzla djeluju 22 javna preduzeća i ustanove. U okviru projekta su provedene aktivnosti koje za rezultat trebaju imati podršku i razvoj kapaciteta izabranih nositelja vlasti, gradske administracije, kao i tehničkog osoblja. Tako bi se trebalo postići učinkovito upravljanje gradom, a na način da se u taj proces uključe građani, stručnjaci, privatni sektor, organizacije civilnog društva i mediji.