Kongres „Akutna bol“ u Tuzli: „Potrebno ustanoviti jedinstvene protokole liječenja“

„Akutna bol“ bila je tema seminara održanog u Tuzli, u organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i UKC-a Tuzla. U okviru ERASMUS plus projekta uspostavljena je saradnja između ljekara širom Jugoistočne Evrope i omogućena razmjena iskustava na ovaj način. Zaključeno je da bi trebalo posvetiti veću pažnju tretiranju boli i ustanoviti jedinstvene protokole liječenja. Bol je najčešći simptom s kojim se pacijenti javljaju ljekarima, rečeno je na seminaru o akutnoj boli održanom u Tuzli. Međutim, kako kažu učesnici,  detaljniji podaci su slabo zastupljeni u medicinskim udžbenicima pa je nužna dodatna edukacija. „Praktično nema bolesti koja ne počinje ili završava ili da je ne prate bolni simptomi. Zbog toga smo odlučili da počnemo sa akutnom boli kao temom današnjeg seminara“, rekla je Jasmina Smajić, sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Ljekari i pacijenti na različite načine tretiraju bol. r „U našim zemljama još uvijek nema usvojenih protokola i cilj ovog projekta jeste da se usvoje novi protokoli i unaprijedi liječenje kako akutnog tako i hroničnog bola. Mi smo se prvo edukovali i sada se trudimo da našim lekarima opšte prakse a i u tercijalnim centrima prenesemo ta znajnja i da ustanove nove protokole liječenja bola“, rekla je Jasna Jevđić, redovna profesorica Medinskog fakulteta u Kragujevcu. „U našim uslovima još uvijek se liječi simptmatski. Još nismo ovladali procedurama koje bi trajno oslobodili pacijenta boli. Jedan od ciljeva ovog projekta je i da pristup tabletama odnosno medikamentnom liječenju bude jedinstven na teritoriji čitave BiH kakvi su inače prozokoli u EU,kao i da se uvedu interventne procedure kako bi se pacijent riješio boli“,rekao je Darko Golić iz Univerzitetskog kliničkog centra RS u Banja Luci. U okviru ERASMUS plus projekta Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli planira organizovati još tri slična seminara.