Kongres pčelara: Rezolucija o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima u BiH

III KONGRES O PČELARSTVU I PČELINJIM PROIZVODUMA 2018

(Rezolucija kongresa usvojena na kraju)

U sadašnjim uvjetima pčelarska proizvodnja je organizirana u okviru udruga i saveza, a često pčelari obavljaju svoju djelatnost potpuno individualno. Poslednjih godina prisutna su poboljšanja u području zakonske regulative i standardizacije koja je ipak još uvijek siromašna i nedovoljna, a cjelokupan institucionalno pravni okvir je nekonzistentan. Misija kongresa je ujedininjavanje akademske zajednice iz oblasti pčelarstva, poljoprivredne proizvodnje, prehrambene industrije i iskusnih pčelara kako bi prezentirali svoja znanja I iskustva.

Ciljevi Kongresa su:

 1. a) povećanje proizvodnje i kvaliteta pčelinjih proizvoda,
 2. b) prikupljanje i afirmiranje znanja iz oblasti pčelarstva, proizvodnje i prerade pčelinjih proizvoda,
 3. c) razvoj pčelarstva i razvoj ruralnih područja općenito uz težnju ka zapšljavanju, smanjenju migracija i siromaštva i
 4. d) ukazivanje na poboljšanja institucionalnog i pravnog okvira u sektoru pčelarstva i proizvodnje pčelinjih proizvoda te preporučivanje efikasnijih rješenja.

Tim povodom, na prijedlog Trećeg Kongresa o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima učesnici Kongresa usvajaju sljedeće ZAKLJUČKE:

 1. Pčelarskoj proizvodnji u BiH je neophodno povećanje produktivnosti, unapređenje osiguranja kvalitete ali i povećanje efikasnosti. U tom pogledu je potrebno povećanje broja poluprofesionalnih i profesionalnih pčelara uz puno veću potporu državnih institucija na svim nivoima od općine do vrha države.
 2. Izražena je potreba za uvođenjem modernih tehnologija i unapređenje infrastrukture kao što su nabavke vozila za selidbu košnica, povoljne uslove registracije (specijalna vozila) i korištenja, SMS vaga, opreme za kontrolu proizvoda na terenu ali i uspostavu sporazuma sa ovlaštenim institucijama za redovnu i sustavnu kontrolu pčelinjih proizvoda. Za ovo područje porebna je potpora od općinskog do državnog nivoa sa konkretnim planovima.
 3. Patvorenje pčelinjih proizvoda dovodi do nelojalne konkurencije i nepovjerenja kupaca. Uz to prisutan je i uvoz meda niske kvalitete uz obaranj cijene domaćem kvalitetnom medu. Zbog toga je neophoda izgradnja sustava kontrole proizvodnog lanca i uspostava zakonskog okvira sljedljivosti uz kontrole pčelarskih proizvoda na tržištu kao i kontrola unutar pčelarskih udruga. To se postiže poštivanjem postojeće I donošenjem nove legislative.
 4. Evidentne su pojave umiranja pčelinjih društava zbog nestručne i nekoordinirane upotrebe pesticida pa neophodno pravno i institucionalno uređenje kemijskog tretiranja biljaka u svrhu sprečavanja implikacija na život i zdravlje pčela na principu održive upotrebe pesticida. Predlaže se obavezna edukacija za održivu upotrebu pesticide u poljoprivredi.
 5. Posebno je potrebno kvalitetnije uređenje državnih programa zaštite od bolesti pčela kao i zaštite od predatora. S tim u vezi usko je povezana potreba zakonskog reguliranja i uspostave legislative za katastar pčelinje ispaše.

6.Neophodno je institucionalno urediti područje uzgoja matica kroz uspostavu sustava testiranja i rangiranja proizvođača matica po kvaliteti na godišnjoj razini, kao i uvođenju legislative o državnim poticajima za proizvodnju matica.

 1. U BiH prisutno je nedovoljno poznavanje tehnologije proizvodnje matične mliječi, polena, propolisa, voska i pčelinjeg otrova, ali i proizvoda u čiji sastav se oni ugrađuju. Održivost pčelarske djelatnosti može se bazirati na znanju u ovoj oblasti gdje se postižu veći prihodi i veći profit.
 2. Neke vrste pčelinjih proizvoda imaju posebnu vrijednost jer njihov sastav je uvjetovan prirodnim nasljeđem biljaka u BiH, pa posebnu pažnju treba posvetiti institucionalizaciji u proizvodnji pčelinjih proizvoda sa geografskim porijeklom.
 3. Uvjeti za poboljšanje kvalitete i povećanje prihoda su: standardizacija pčelinjih proizvoda, organsko pčelarstvo, zaštita pčelarskih proizvoda i njhovih robnih marki,pravno uređenje informiranja potrošača i deklariranje pčelinjih proizvoda itd.
 4. Institucionalno pravni okvir je osnova za razvoj i jačanje pčelarstva i proizvodnje pčelinjih proizvoda. Izgradnjom i jačanjem institucionalno pravnog okvira stvaraju se uvjeti za jačanje pčelinjeg fonda, povećanje broja profesionalnih pčelara kao i poboljšanje kvalitete i plasmana pčelinjih proizvoda. U svrhu jačanja Institucionalno pravnog okvira nophodno ostvariti bolji status pčelarstva u državnim tijelima i nadležnim ministarstvima poljoprivrede.
 5. Afirmacija konzumiranja pčelinjih proizvoda uz poboljšanje prehrambenih navika stanovništva putem edukacija.

Bihać 18.11.2018

Rukovodstvo i znanstveni odbor Kongresa

Pročitajte...