Konkurs za prijem nastavnika u škole sutra u “Oslobođenju”

Danas je poništena započeta konkursna i oglasna procedura za prijem nastavnog i nenastavnog osoblja u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. Kandidati koji su u ovoj proceduri priložili svu dokumentaciju istu neće morati prilagati u ponovljenim konkursima i oglasu ali će moći podnositi nove prijave i vršiti dopunu ranije dostavljene dokumentacije. Konkurs je poništen kako bi se omogućilo kandidatima iz reda boračke populacije da koriste prava koja im garantira Zakon o dopunskim pravima boraca i članovima njihovih obitelji ovog kantona. Novi konkursi i oglasi bit će objavljeni sutra u dnevnom listu „Oslobođenje“. A konačna rang lista će biti istaknuta u školama već 4. septembra. U prvih deset dana ovog mjeseca se takođe očekuje i završetak konkursne procedure.

Sagovornik: Zlatan Muratović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK
Više u video prilogu.

Pročitajte...