Konkursi za prijem zaposlenika u školama u TK bit će objavljeni u ponedjeljak 26. jula

Na web stranici Ministarstva za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona, oglasnim pločama škola te u Dnevnom avazu u ponedjeljak 26. jula bit će objavljeni konkursi i oglas za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama, neophodnih za nesmetan početak naredne školske godine u Tuzlanskom kantonu. Uslovi za njihovo raspisivanje su se stekli nakon što su resorno Ministarstvo odnosno Vlada Tuzlanskog kantona i sindikati uspješno okončali proces zbrinjavanja tehnološkog viška. Ove godine zbrinuto je oko 200 zaposlenika, nakon čega su škole mogle sagledati potrebe za narednu školsku godinu.

“Izvršili smo i te zadnje pripreme za provjeru konkursa. Uputili smo dopise prema svim školama, da još jednom sagledaju svoje potrebe, da usaglase sa tehnološkim viškom, da vidimo da li je došlo do eventualno nekih izmjena. U ponedjeljak će biti raspisana dva konkursa i jedan oglas za nastavnike i stručne saradnike, za sekretare, ložače i sve pomoćno osoblje. Vezano za nastavnike i za stručne saradnike bit će raspisano negdje oko 1 600 pozicija” ističe ministar za obrazovanje i nauku u Vladi Tuzlanskog kantona Elvis Baraković.

Osim oko 1 000 pozicija u osnovnim i oko 600 pozicija za nastavnike i stručne saradnike u srednjim školama konkurs odnosno oglas bit će raspisan i za oko 160 pomoćnih radnika te 40-ak sekretara i administrativnih radnika. Kriteriji, odnosno uslovi za prijem zaposlenika su isti kao i na prošlogodišnjim konkursima.

“Ove godine se Pravilnik nije mijenjao niti u jednom segmetnu. Jedina je novina da ćemo napraviti jednu web stranicu pri Ministarstvu obrazovanja gdje će biti istaknuti i konkursi i gdje će biti istaknuti svi dokumenti vezano za konkurse. Tu će biti objavljene i privremene i konačne rang-liste, da bismo na neki način pomogli kolegama da ne moraju ići od škole do škole da provjeravaju kako privremene liste tako i konačne rang-liste, da sve bude na jednom mjestu. Ove godine su uglavnom sve pozicije na određeno raspisane što je trend i u posljednjih nekoliko godina” ističe ministar Baraković.

Konkursi i odglas bit će otvoreni do 3. avgusta. Intervjui za nastavnike i stručne saradnike bit će obavljeni 11. 12 i 13. avgusta, za pomoćno osoblje 18. i 19. a test stručnog znanja za sekretare i finansijske radnike 16. avgusta. Konačne rang-liste trebale bi biti objavljene 26. avgusta ove godine. Na taj način stvorit će se uslovi da 1. septembra sve bude spremno za nesmetan početak nove školske godine u Tuzlanskom kantonu.