Konstituiran Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća

Nakon što je 23. decembra 2017. potpisan Protokol o o međusobnoj saradnji i razumijevanju bošnjačkih nacionalnih vijeća, u subotu je u Sarajevu održana konstituirajuća sjednica Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća i donesena odluka o imenovanju članova Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća.

Tom odlukom stvoreni su svi preduslovi za otpočinjanje institucinalne saradnje Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca iz BiH, Bošnjačkog nacionalnog vijeća iz Srbije i Bošnjačkog vijeća iz Crnoj Gori.

U Ured su imenovani: predsjednik VKBI Nedžad Mulabegović, predsjednik BNV Sulejman Ugljanin, predsjednik BV u Crnoj Gori Mirsad Džudžević, Esad Džudžo (BNV), Alisa Đogović-Murić (BV) i Emir Zlatar (VKBI).

Mulabegović će obavljati funkciju predsjedavajućeg Ureda do donošenja Poslovnika o radu Ureda.

Na konstituirajućoj sjednici donešen je zaključak kojim su se Bošnjačko nacionalno vijeće i Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori obavezali da u 2018. i 2019. finansiraju izradu IX i X toma višetomnog Rječnika bosanskog jezika autora prof.dr. Dževada Jahića.

Na ovaj način će kapitalni leksikografski projekat višetomnog Rječnika bosanskoj jezika ući u zadnju trećinu realizacije, jer će ostati još pet tomova da se kompletira Rječnik, saopćeno je.

Pročitajte...