Koordinacija boračkih organizacija FBiH insistira na hitnom usvajanju Budžeta

Danas ističe rok kojeg su dale, Krovne organizacije ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, u zahtjevu za usvajanjem budžeta FBiH, kojem su se pridružile  i kantonalne organizacije koje okupljaju ovu populaciju. Danas bi u Sarajevu trebao biti održan sastanak na kojem će se donijeti odluke o poduzimanju daljih mjera, s obzirom na to da dosadašnja upozorenja vezano za hitno konstituisanje Doma naroda Federalnog parlamenta i usvajanje budžeta nisu urodila plodom.

Pročitajte...