Kop Šićki Brod kao sportsko-rekreativna zona

Skupština TK nedavno je usvojila Izmjene i dopune Prostornog plana TK. Dio izmjena odnose se na kop Šićki Brod.  Nema bojazni da će ovaj prostor postati šljačište. Prostornim planom ovo mjesto je isključivo namijenjeno za sport i rekreaciju.                                              Izmjene Prostornog plana TK pokrenute su 2016 godine prvenstveno zbog usklađivanja sa prostornim planovima opština i gradova. Nacrt je završen 2018. godine. Mnoštvo mandmana se odnosilo na prostor nekadašnjeg površinskog kopa Šićki Brod. Predstavnici Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša TK su predložili da kompletan prostor od oko 296 hektara bude namijenjen sportu i rekreaciji , a ne samo 210 hektara koliko je bilo prvobitno.                                                                                                                     “Naložio sam da se taj čitav prostor proširi na cjelokupnu površinu koja iznosi 296 ha tako da je ta zona proširena i izbacuje se mogućnost da se taj prostor od 80 ha koristi u druge namjene. Samim tim dobili smo lijepu šansu da razvijamo turističke potencijale našeg kantona”,  rekao je ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša TK  Zvjezdan Karadžin.      Stav predstavnika   Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša TK je da ovakav potencijal treba iskoristiti za nešto bolje od odlaganja šljake i pepela: “Nekadašnji kop Šićki Brod bio je zatvoren 80-tih a nikada nije potpuno zatvoren . Nije izvršena ni tejnička ni biološka rekultivacija, ali to se prirodno desilo. Sada je na Gradu Tuzli i Lukavcu da svojim regulacionim planovima definišu način kako da se sportsko-rekreativne aktivnosti mogu provoditi na zaista prekrasnom dijelu”. Prostorni plan TK do 2025. godine je obavezujući.  Kop Šićki Brod neće se moći ni za jednu drugu svrhu osim za sport i rekreaciju. Za drugu namjenu ne bi mogli dobiti  urbanističkuu saglasnost niti okolinsku dozvolu, pojašnjeno je.