Korisnici kolektivnog centra u Špionici moraju privremeno iseliti zbog gradnje novih stanova

Kolektivni centar u Špionici uskoro se zatvara. Novi objekti socijalnog stanovanja su u fazi izgradnje na istoj lokaciji. Zbog toga se stare kućice ruše, a korisnici će privremeno biti izmješteni. Grad Srebrenik će pokrivati troškove privatnog smještaja, odnosno kirije dok ljudi ne dobiju ključeve novih stanova. Izgradnja objekata za socijalno stanovanje u Špionici počela je 2018. godine i planirano je da budu završeni do 2020. U Špionici će biti ukupno 61 stan. Procedura odabira korisnika novih stanova je završena. Osnovni kriterij je da imaju priznat status raseljenog lica i da su bili korisnici kolektivnih centara zaključno sa 2012. godinom.  Stan će plaćati marku po kvadratu, a novac će biti usmjeren na održavanje. Korisnici kolektivnog centra u Špionici su tražili Srebrenik da ih ne premještaju daleko od ove lokacije na koju su navikli, a gradska vlast im je izašla u susret, tako da se nove zgrade nalaze na u krugu sadašnjeg kolektivnog centra. Dio kućica je već porušen. Korisnici su preselili u drugu lamelu, ali uskoro će morati ponovo da sele jer i ostale kućice moraju biti uklonjene. Gradsko vijeće Srebrenika je odlučilo finansirati privatan smještaj korisnika kolektivnog centra sve dok objekti socijalnog stanovanja ne budu završeni. Bez obzira na privremene teškoće dok traju radovi , korisnici Kolektivnog centra se raduju useljenju u nove stanove. Kako kažu nezgodno je što bi sada trebali da obezbjeđuju ogrjev i što će seliti tokom zime, a i u neizvjesnosti su na kojoj lokaciji će uspjeti da nađu stan.