KRALJ KOMUNIZMA subota 21:30 (10.03.2018.)

Priča o životu i poslednjim danima nacionalnog kulta Rumunije diktatora Nikolae Čaušeskog.

Pročitajte...