KRALJEVIĆ I JA, film /ponedjeljak 02.09.2019. 22:00/ (12+)

Iako naizgled nemoguća, ljubav između princeze i dresera slonova ipak se rodila… kakva je njihova sudbina?!