Kreativnost – prilika za korekciju ponašanja djece

U organizaciji Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Udruženja njihovih studenata večeras je u Tuzli upriličeno predavanje u čijem je fokusu bila kreativnost kao način za prevenciju poremećaja u ponašanju kod djece. Predavanju su osim studenata prisustvovali i prosvjetni radnici, te djelatnici nevladinih organizacija.

novinar Azra Mešić

Studenti su inicirali predavanje za prosvjetne radnike i kolege sa sve tri ciklusa Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta koje je održano u Tuzli.

– Ono što je cilj i želja nas studenata je da pokušamo u nastavu unijeti neke promjene. Važno nam je da naše starije kolege, pedagoge, psihologe, usmjerimo na neke nove mladalačke energije i izoštrimo pogled na tu kreativnost na teme koje danas donose stručnjaci sa Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta sve tri struke iz sva tri područja, kaže za RTVTK Benjamin Avdić, student druge godine.

Kreativnost van kutije – bila je zajednička platforma interaktivnog predavanja  na kojemu su osim o  ulozi kreativnog izražavanja u prevenciji poremećaja u ponašanju djece, predavači pažnju posvetili i kreativnim načinima liječenja disleksije, te generalno vrijednosti kreativnosti u nastavnom procesu. Učesnici žele promijeniti uvriježeno mišljenje nastavnika i profesora o tome da djeca s razvojim teškoćama ili s posebnim potrebama kako ih nekad nazivamo, generalno nisu kreativna.

– A ono što je važno je smo svi mi na određeni način s nekim posebnim potrebama, a pristupamo njima s predrasudama da nisu kreativna i taj pojam kreativnost je nekako obezvrijeđen. A on nama daje priliku da se izdignemo iznad mase, pojašnjava dr. sc. Lejla Kuralić-Čišić, profesorica Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta.

Domaćin predavanja koje su održale profesorice Mirela Duranović, Vesna Bratovčić i Lejla Kuralić-Čišćić bila je Narodna i univerzitetska bilblioteka Derviš Sušić.

Pročitajte...