Kretanja u budžetu TK za prvi kvartal 2019.

U prvom kvartalu ove godine u budžetu TK ostvaren je suficit od blizu 4,7 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine. Ovo povećanje najvećim se dijelom odnosi na povećanje prihoda od poreza. U periodu januar – mart  ove godine Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluke o odobravanju sredstava na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta u ukupnom iznosu od 10.207 KM…