Kroz Sapnu i Teočak bliže ka Evropskoj Uniji. Otvorena dionica puta Sapna – Goduš.

Građanima Tuzlanskog kantona od danas je na upotrebu predat još jedan važan put. Svečano je otvorena  dionica Sapna – Goduš, duga 700 metara.  Ovaj put povezao je stanovnike općina Sapna i Teočak ali i cijeli ovaj kraj sa graničnim prelazom Brčko, na ulazu Hrvatsku odnosno Evropsku uniju.

Put je obnovljen nakon 17 godina, a svečanosti je prisustvovala i delegacija Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona. Više u video prilogu…

sagovornici:

Bego Gutić, premijer TK

Mirsad Gluhić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK

Agan Delibajrić, direktor Direkcije regionalnih cesta TK

Senad Alić, predsjednik Skupštine TK

Zudin Mahmutović, načelnik  općine Sapna

Taib Muminović, načelnik općine Teočak

 

Pročitajte...