Krug 99: Fašizam je najveća prijetnja BiH

Brojni su primjeri oživljavanja fašizma u svijetu, regiji, ali i u Bosni i Hercegovini, a upravo takve fašizoidne ideje uvlače se u sve segmente društva – ocijenili su danas članovi Socijaldemokratske partije (SDP) BiH koji su bili uvodničari na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca – Krug 99.

Tema sesije bila je “Fašizam je najveća prijetnja BiH – U povodu Dana pobjede i Dana Evrope”, a za ovako koncipiranu temu uvodničar, predsjednik SDP-ovog Odbora za afirmaciju i zaštitu vrijednosti antifašističke borbe naroda i narodnosti BiH Muzafer Šehović kazao je da odavno u kraćoj rečenici nije rečena veća istina jer je fašizam danas, smatra, najveća prijetnja svijetu, regiji, a posebno BiH.

Zbog toga je, naglasio je, obaveza i odgovornost svih dobronamjernih ljudi i antifašista da se odlučno i hrabro bore protiv fašizma, nacionalizma i šovinizma, a da se uopće u 21. vijeku govori o pojavnim oblicima fašizma potpredsjednica SDP-a Lana Prlić nazvala je poraznim.

– Ipak upravo fašizam skreće fokus sa životnih i važnih tema i uvlači se kroz sve institucije, pa i kroz škole poput primjera ‘dvije škole pod jednim krovom’. To govorim kao mlada osoba da je to sramota današnjeg vremena – podvukla je.

Za predsjednika Foruma mladih SDP-a Damira Filipovića najveći problem osnaživanja fašizma u BiH je prije svega neznanje o toj temi, a kao drugi problem identificirao je “djelovanje i jačanje fašisoidnih osoba kroz institucije države”.

– Amnestirajući historijske ličnosti koje su bile fašisoidne, dajući njihova imena školama, ustanovama i ulicama stvara se drugačiji okvir življenja u BiH i kreira nova generacija osoba koje nikada neće znati šta je razlika između fašizma i antifašizma što je danas slučaj – mišljenja je Filipović.

Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović upozorio je da se često apostrofira da je korupcija najveći problem društva, što jeste problem, ali ne onaj najveći jer je u BiH ključni generator korupcije neizgrađena država i sve ono što predstavlja blokade u izgradnji pravne i demokratske države.

– U regionalnim okvirima posljednjih 20 godina može se uočiti nastojanje da se umjesto suvereniteta država uspostavi suverenitet naroda. Ukoliko se to uradi niti jedna granica u regiji Balkana nije sigurna, izvjesna i definitivna – kazao je Kulenović.

Upravo iz svih ovih razloga, zaključeno je danas, od velike je važnosti prije svega govoriti o činjenici da je u Evropi pobijeđen fašizam te da na tim temeljima graditi budućnost.

Pročitajte...