“Kuća plamena mira” Tuzla: Besplatne radionice za građane

U „Kući plamena mira“ u Tuzli počeo je novi ciklus besplatnih radionica za određene kategorije građana. Cilj je pružiti edukativnu potporu ali i dati integrativnu dimenziju tim kategorijama društva. Radionice su omogućene zahvaljujući potpori Gradske uprave Tuzla i stranog donatora.

Pročitajte...