Kurban bajram kod porodice Hamidović

Kurban-bajram ili Hadži-bajram je muslimanski praznik koji nastupa 10. Zu-I-hidždžeta islamske lunarne godine i traje četiri dana. To je praznik koji je u uskoj vezi sa obavljanjem hadža i klanja kurbana. Sva četiri dana, koliko traje Kurban-bajram, zabranjeno je muslimanima postiti. Kako protiče priprema za Kurban bajram u jednoj kalesijskoj porodici provjerila je naša ekipa.

Sagovornik: Rasim Hamidović, Džafići, Općina Kalesija

Pročitajte...