LJUBAVNA PRAŠINA, film /subota 11.01.2020. 21:00/ (12+)

Sudbina spoji neuspješnog pisca i meksičku konobaricu u vezu s mnogo uspona i padova…