Lukavac uskoro i zvanično dobija status grada

Uz Tuzlu, Gračanicu, Gradačac, Živinice i Srebrenik još jedna lokalna zajednica na Tuzlankom kantonu dobija status grada. Naime, Vlada Fedracije Bosne i Hercegovine je u skladu sa Zakonom o načelima lokalne samouprave u parlamentranu je proceduru uputila prijedlog za proglašenje Lukavca gradom. Na ovu odluku u Lukavcu čekaju već četiri godine.

“Lukavac je grad i ima sve elemente prema kojima je to davno trebalo i zvanično da postane”, naglašava Edin Delić, načelnik Lukavca. Dodaje da imaju bogatu kulturno-historijsku i industrijsku prošlost te smatra da su građani Lukavca do sada bili grubo diskriminisani.

  • To je stvar koja je bila prilično frustrirajuća za nas i koja je slala vrlo ružnu poruku i mislim da u našem društvu tu vrstu različitog tretmana prema bilo kom pitanju treba ukinuti – dodaje Delić.

Osim što Lukavčanima vraća izgubljeni ponos, dobijanje statusa grada neće puno toga promijeniti, stava je Delić.

  • Nema neke značajne razlike. Ma smo sredina koja se razvija i koja bi svoj nastavila istim žarom. Bit će možda suštinska promjena što ćemo promijeniti nazive na zgradi i na saobraćajnicama i što se nećemo biti diskriminirani.

Predsjedavajući OV Lukavac Suad Salibašić dodaje da će ostati zapisano u historiji da je aktuelni načelnik postao gradonačelnik Lukavca, a vijećnici postaju dijelom gradskom vijeća. Dodaje da je trenutna saradnja na realciji vijeće-načelnik dobra, što građani osjete.

  • Mi smo ovu priču koja danas provodimo u djelo, počeli prije izbora na pet, šest mjeseci. Obavljali smo određene razgovore i dogovore. Načelnik je imao viziju koja se uklapala u viziju svih nas koji smo se okupljali i dolazili tu – dodaje Salibašić.

Lukavac je u proteklom periodu mnogo uložio u modernizaciju. Uređena je gradska zona. Završen je projekt uređenja korita rijeka Jale, Spreče i Turije. Uloženo je i u poboljšanje ekoloških uslova.

  • Mi smo se oprijedjelili da pratimo tu politiku, koje su podrazumjevale i formiranje novih preduzeća koje su podrazumijevale formiranje novih preduzeća kada je u pitanju rješavanje problema vodosnadbjevanje grada Lukavca i okolnih naselja. Problem uređenja saobraćajne kulture – ističe Salibašić.

Ono po čemu se Lukavac izdvaja jeste privlačenje stranih investicija, a pokrenuti investicioni ciklus je vrijedan 300 miliona eura. U toku je gradnja 13 poslovnih objekata, što će značiti novu šansu za rješavanje jednog od najvećih problema u našem društvu – nezaposlenost.

Pročitajte...