Magistri farmacije: Najavljuju mogućnost generalnog štrajka i zatvaranja apoteka

 S obzirom da je proteklo više  mjeseci od održanog štrajka upozorenja, kojim su magistri farmacije Tuzlanskog kantona skrenuli pažnju javnosti na dugogodišnji problem s kojim se ova struka suočava, te nezainteresovanost i ignorantski odnos institucija vlasti, koji nas ne vide kao zdravstvene radnike, već čiji poziv se, bez namjere ponižavanja bilo čijeg poziva, doživljava za običnog trgovca-prodavca lijekova, te su naši višegodišnji apeli uskraćeni za adekvatne odgovore, a naše strpljenje na izmaku, pozivamo Vas na pres konferenciju u Dramar Centar u Tuzli 16.10.2019. godine u 11:00h, na kojoj želimo javnost detaljno upoznati sa našim stvarnim problemima i budućim aktivnostima.

Magistar farmacije kao zdravstveni radnik u Tuzlanskom kantonu je najobezvređeniji, najmanje plaćen, smatra se za trgovca, neuvažava mu se 5 godišnje stručno zdravstveno obrazovanje. Posao magistra farmacije nije samo izdavanje lijekova, već složen proces koji pored izdavanja lijekova, obuhvata i savjetovanje pacijenta, pripremu galenskih preparata, rastvaranje lijekova, doziranje, obavljanje složenih administrativnih i informatičkih poslova koje zahtijevaju ugovori sa Zavodom, a zašto je plaćen sa 1,00 KM po receptu sa PDV-om, najmanje u BiH, pa i u Evropi.

Detaljnom analizom ekonomskih stručnjaka i vještaka ekonomske struke u vidu elaborata izračunato je da s obzirom na prosječnu platu u FBiH realna cijena usluge za izdavanje lijekova na recept treba biti 3,19 KM. Svjesni smo činjenice da naknada ne može biti u visini realne obračunate cijene, ali isto tako smo svjesni da naknada u Tuzlanskom kantonu može i mora biti na nivou naknada u drugim kantonima u kojima se kreće u rasponu od 1,50-2,00 KM po receptu sa PDV-om, zbog čega smatramo da je neopravdano da rad i stručno znanje magistra farmacije u Tuzlanskom kantonu vrijedi manje od istog posla u drugim kantonima i to drastično.

Suočeni sa činjenicom da svakodnevno sve veći broj magistara farmacije zbog neadekvatnih uvjeta rada (bez obzira na starosnu dob) svoju egzistenciju traži van Tuzlanskog kantona i BiH, primorani smo se obratiti javnosti i upoznati ih sa stanjem u kojem se nalazimo, kao i spremnosti da se za ispunjenja naših apela, koji predstavljaju apel za opstanak apoteka, zaštitu gospodarskih, socijalnih prava i prava na opstanak magistara farmacije na podneblju Tuzlanskog kantona, borimo svim dopuštenim sredstvima, među kojima je i organizovanje generalog štrajka i zatvarenja apoteka.

Pročitajte...