Maksimalna kvota upisa po odjeljenju u medicinske škole na području TK

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim je zadužila menadžment JU Srednja medicinska škola Tuzla i menadžment svih srednjih škola koji upisuju odjeljenja medicinske struke da, u skladu s pokazateljima konkursne procedure u prvom upisnom roku, omoguće upis određenom broju učenika i to na način da se u svako planirano odjeljenje upiše maksimalan broj učenika (koji ispunjavaju uslove Konkursa) u skladu s Pedagoškim standardima za srednje škole i članom 19. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica.

Zaključak je donesen na osnovu pokazatelja iz Informacije Ministarstva obrazovanja i nauke o broju učenika za upis u prvi razred JU Srednja medicinska škola Tuzla za školsku 2018/2019. godinu.

Škole trebaju voditi računa o učenicima koji će ove školske godine ponavljati prvi razred, kako škola ne bi poslije popravnih ispita prekršila Pedagoške standarde za srednje škole, vezano za broj učenika u odjeljenju.

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona donijela je i Odluku kojom utvrđuje prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine, sa prijedlogom Odluke o provođenju plana.

Prijedlog Prostornog plana bit će dostavljen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i donošenje, saopćeno je iz Vlade TK.

Pročitajte...