Maloljetnička delinkvencija

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je analizu Programa prevencije, intervencije i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delinkvencije za period od 2016. do 2019. godine. U odnosu na 2016. godinu broj krivičnih djela u 2019. godini manji je za 50 slučajeva. Cilj programa je smanjiti broj djela u oblasti maloljetničkog prestupništva. Opširnije u video prilogu