Martin Pamer: Nema rata ni raspada BiH

Nema raspada Bosne i Hercegovine. To se neće de­siti. Mislim da neće doći ni do nekog konflikta, ocijenio je u intervjuu za Dnevni avaz dosadašnji ambasador Austrije u BiH Martin Pammer.

– Takvo nešto nije u interesu čak ni onih koji o tome pričaju. Ni susjedne zemlje ne bi dopus­tile neku nestabilnost te vrste u BiH, jer ni njima ne odgo­vara. Svaka nestabilnost u BiH negativno bi se odrazila na susjedne zemlje. Svi oni imali bi i u privrednom smis­lu katastrofu – smatra Pammer, koji sutra sutra odlazi s dužno­sti ambasadora Austrije u Bosni i Hercegovini.

U proteklih nešto više od pet godina on je bio na ovoj poziciji. “Dnevni avaz” piše da je osigurao, predanim radom, da njego­va zemlja bude i dalje viđena kao jedna od vodećih u BiH, ne samo na ekonomskom pla­nu. Pammer se vraća u Beč, gdje će voditi jedan od odje­la.

– Bit ću na čelu Radne grupe za multikulturalni i međucivilizacijski dijalog pri Saveznom ministarstvu za Evropu, integraciju i vanj­ske poslove. Ta pozicija po­vezana je sa BiH, koja je višenacionalna i multikulturalna zemlja. Naslijedit će me Ulrike Hartmann. Ona ima bogato di­plomatsko iskustvo. Službo­vala je u Beogradu, Sarajevu, a bila je i na čelu OHR-a u Banjoj Luci i odlično pozna­je lokalne jezike – kaže Pa­mmer.

Upitan je li prekjučer bio u Banjoj Luci, on, malo izne­nađen pitanjem, kaže da nije. Dodaje da se radi o protuus­tavnom činu, te mu nije jasno zašto bi trebao biti tamo.

– BiH je u stalnoj sta­gnaciji i to se mora promije­niti. Mora se raditi na tom putu od Dejtona prema Briselu. To je budućnost ne samo BiH nego i ostalih iz regiona. Ohrabruje me što vidim mnogo signala da ima napretka, u privredi, kulturi, infrastrukturi. Važno je da se ide naprijed i da se ne odustaje… Uprkos svemu – kaže on.

Pammer ističe da je pozicija aus­trijske vlade, kada je BiH u pitanju, uvijek ista.

– A separatistička reto­rika, spominjanje rata i ci­ljeva iz rata, uopće nisu do­bri ni konstruktivni za ovu zemlju – naglašava.

Upitan misli li na Milorada Dodika, on kaže da se ne radi samo o njemu nego o cije­lom nizu političara.

–  Istini za volju, i pred­sjedavajući Predsjedništva, gospodin Dodik uvijek i iz­nova koristi izraze prošlosti i stvari iz perioda rata. Nažalost, nacionalizam je vrlo zahvalan politički in­strument i već je globalno to tako. On se koristi otvoreno i brutalno ili u šiframa i suptilno. U BiH se već 20 godina koristi retorika koja pokazuje da nijedna strana nije zadovoljna Dejtonom. Žao mi je da nedostaje zajedničke vizije za ovu državu i to je jedan od suštinskih problema. Ne bi se smjelo zaboravljati kako je rat počeo i šta su i međunarodni sudovi utvr­dili, ko nosi najveću odgo­vornost – kazao je Pammer za “Dnevni avaz”.