Medicinski Institut Bayer – nova procedura u kardiologiji

Tuzlanski ljekari nastavljaju uspješno pratiti svjetske trendove. Na Medical Institutu  Bayer Tuzla jučer je izvedena nova procedura u liječenju pacijenata sa kompleksnim srčanim aritmijama. 3D maping-karto3 procedura jedina je ovakve vrste u sjeveroistočnoj  Bosni.

Riječ je o najsavremenijem  3D maping–sistemu visoke rezolucije koji na jasan i precizan način ukazuje na lokalitete poremećaja  i identifikuje  mehanizme aritmije kod pacijenata.

Proceduru omogućavaju tehnološki visokorazvijeni sistemi za mapiranje i kateteri koji snimaju lokalnu električnu aktivnost srca, prikazujući je u trodimenzionalnoj slici. Izvodi se u lokalnoj anesteziji, a pacijent nakon jednog dana odlazi kući.

“Od 2015. godine radimo radiofrekventnu ablaciju poremećaja ritma, ali da bismo u potpunosti riješili sve artimije koje se na ovaj način mogu liječiti, neophodan je ovaj sistem. Tim sistemom možemo raditi najčešću aritmiju na svijetu, a to je atrijalna fibrilacija. Ono što je bitno napomenuti da je ova procedura, sa ovakvim sistemom, slična standarnim elektrofiziološkim procedurama”, pojašnjava dr. Djedović

Procedura 3D elektro-anatomsko mapiranje već je standard u svjetskoj kliničkoj praksi. Medicinski  Institut “Bayer“ realizuje je u saradnji sa elektrofiziološkim timom  Kliničke bolnice „Dubrava“ iz Zagreba.

„Prvi put u našem Centru u Tuzli, u sjeveroistočnoj Bosni, izvode se procedure u tretmanu vetrikularnih, komorskih poremaćaja ritma i fibrilacije atrija. Ovo je još jedan u niz naših uspjeha, u smislu stjecanja novih medicinskih znanja i usluga u našem Centru, ističe dr. Jahić

Procedura 3D mapiranja srca sigurno će značajno unaprijediti dosadašnje rezultate na polju elektrofiziologije u zdravstvenom sistemu Tuzlanskog kantona. Ne samo po pitanju povećanja brzine i preciznosti u mapiranju srca, nego i u smanjenju recidiva, neizbježnih u elektrofiziologiji, ističu naši sagovornici.