Međunarodna saradnja sa International Manipur University

Evropski univerzitet nastavlja dobru praksu ostvarivanja međunaropdne saradnje sa univerzitetima iz regiona i svijeta. Ovaj puta Evropski univerzitet započinje saradnju sa International Manipur University, javnim univerzitetom iz Indije, koji se nalazi u saveznoj državi Manipur. Ceremonija zaključivanja ugovora između Evropskog univerziteta Brčko distrikt, Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, Evropskog fakulteta „Kallos“ Beograd u osnivanju i International Manipur University održat će se u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu dana 20.09.2019. godine.

Za Evropski univerzitet ovo je značajan iskorak u oblasti međunarodne saradnje, a i za studente je zaključenje ovog ugovora značajno s obzirom da će se ubuduće izdavati dualne diplome naših univerziteta i ovog univerziteta u Indiji. Takođe će biti ostvareni i drugi vidovi akademske saradnje uključujući i mobilnost studenata i nastavnika, organizaciju zajendičkih međunarodnih naučnih skupova, razmjenu bibliotečkih fondova i slično.

Skupu će, između ostalih, prisustvovati i ministar za obrazovanje, rad i zapošljavanje u saveznoj Vladi Manipura u Indiji, gospodin Radheshyam Singh Thokchom, koji će rektoru Evropskog univerziteta akademiku prof. dr. Nedeljku Stankoviću uručiti počani doktorat iz oblasti prava i borilačkih vještina.

Vrijedi napomenuti i to da će se potpisati i memorandum o pristupanju Evropskog univerziteta Brčko distrikt i Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla Međunarodnoj konfederaciji univerziteta.

 

Pročitajte...