Međunarodni aerodrom Tuzla: U julu 31 hiljada 243 putnika

Zbog otežanog poslovanja, izvršene su izmjene i dopune ovogodišnjeg Plana poslovanja Međunarodnog aerodroma Tuzla. Do ovog rebalansa je došlo usljed rada pod posebnim uslovima izazvanim pandemijom, ali i prethodno načinjenih rebalansa budžeta TK, odnosno, Federacije. Tako su sredstva prvobitno predviđena za kapitalna ulaganja, prenamjenjena za subvencioniranje materijalno-tehničkog poslovanja. Zbog svega Planom je projektovan deficit od 557 hiljada maraka.

 

Pročitajte...