Međunarodni aerodrom Tuzla: U junu počinje realizacija projekta izgradnje Atrija

S obzirom na kontinuiran rast broja putnika, Međunarodni aerodrom Tuzla nastoji osigurati dodatan prostor za putnike. Dodatnih oko 900 metara kvadratnih trebalo bi biti osigurano izgradnjom Atrija, prostora u kojem će biti smještene putničke agencije, rent-a-car kuće, suvenirnice. Na taj način Međunarodni aerodrom Tuzla će steći uslove za opsluživanje između 800 i 900 hiljada putnika na godišnjem nivou. Vrijednost ovog projekta je oko 1,4 miliona maraka.