Danas se obilježava Međunarodni dan migranata, koji je podsjetnik na sve one koji tragaju za boljim životom, ali i na one koji taj put nisu uspjeli preći.

Opšta skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 18. decembar Međunarodnim danom migranata 2000. godine, na desetu godišnjicu usvajanja Međunarodne konvencije za zaštitu prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica.

Na početku migrantske krize stanovništvo je bilo mnogo humano, a kako vrijeme odmiče, sve više su prisutne razne predrasude.

Migranti se na putu ostvarivanja osnovnih prava i sloboda, često susreću sa vrlo krupnim preprekama u rješavanju egzistencijalnih problema i ostvarivanju njihovih prava, prema relevantnim međunarodnim konvencijama i drugim pravnim aktima.

Bosna i Hercegovina je uglavnom zemlja tranzita, ali i zemlja destinacije za migrante koji dolaze iz zemalja regije, Turske i Kine. Posljednjih godina, BiH se suočava sa značajnim prilivom migranata, koji kroz našu zemlju prolaze u potrazi za boljim životom u EU.

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) je vodeća međunarodna organizacija za migraciju, a u Bosni i Hercegovini, radi na rješavanju niza potreba migranata, uključujući smještaj/sklonište, prevoz do ključnih usluga, obezbjeđuje im hranu, neprehrambene artikle, vodu i sanitaciju, prevođenje, te psihosocijalnu podršku. U Bosni i Hercegovini postoji nekoliko različitih centara sa smještajnim kapacitetima. Svaki centar ima ograničen prostor i vlastite kriterijume prihvata / kvalifikovanost u samom procesu smještanja, dok je za neke potrebno upućivanje. Ovi centri su uglavnom popunjeni.

Upravo danas, na Međunarodni dan migranata, IOM će se povući iz kampa “Lipa” kod Velike Kladuše. Kako su najavili, podijeliće obrok migrantima i otići iz kampa.