Međunarodni dan žena prilika za predstavljanje društvenih postignuća pripadnica ženskog spola

Međunarodni dan žena, prilika je da se ukaže na sva društvena postignuća pripadnica ženskog spola. Brojne su uspješne žene koje svojim radom doprinose društvu i okruženju. Većina ih ističe da postati uspješna žena u današnjem društvu nije lako, ali je itekako moguće, što svakodnevno pokazuju. Ovaj značajan dan za žene diljem svijeta prilika je i da se govori o njihovim s problemima sa kojima se iz dana u dan suočavaju.

Autor: Dino Dropić

Diljem svijeta danas se obilježava 8. mart, Međunarodni dan žena, kao dio svjetske  borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost muškaraca i  žena. Jedna od uspješnih je i tridesetogodišnja Una Suljić Fatić, najmlađa doktorica farmaceutskih nauka u BiH. Trenutno radi kao stručna saradnica na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Završava specijalizaciju medicinske biohemije labaratorijske dijagnostike na UKC-u Tuzla. Pripravnički staž na UKC-u odradila je davne 2014. godine, a ne krije svoju ljubav prema farmaciji, koja kako ističe, svaki dan u njoj budi posebne osjećaje.

“Najmlađi je nešto što je epitet, a doktor nauka je mnogo veća težina. Mislim da je  ponos moj što nisam u principu gradila titulu nego sam gradila svoje znanje. Ponosna sam na svoje znanje koje sam stekla u tom vremenskom periodu i naravno što mogu da ga prenosim svojim studentima. Motivacija je ta koja gura naprijed i ona daje tu sreću i zadovoljstvo, a teško je naravno zbog obima i svega što čovjek mora da stigne u tom vremenskom periodu i da se ostvari taj epitet najmlađe. On nije bio presudan nikada, ali da,  farmacija i farmacija i kao medicina, veterina i svi drugi fakulteti imaju tu dodatnu težinu jer ipak mi radimo sa ljudima u direktnoj vezi sa njihovim zdravljem”, istakla je Una Suljić Fatić najmlađa doktorica farmaceutskih nauka u BiH

Unatoč brojnim zakonima među kojima su zakon o zabrani diskiminacije, zakon o ravnopravnosti spolova, diljem BiH i dalje je prisutno nasilje nad ženama. Sigurna kuća UG “Vive žene” Tuzla zbrinjava djecu i žene žrtve nasilja u porodici. Trenutno u ovoj Sigurnoj kući borave četiri žene i četvero djece.

“Ukoliko se baziramo na nasilje u porodici kao jedan društveni fenomen, možemo reći da nasiljem u porodici se upravo ugrožavaju sva ljudska prava prije svega  to je ono osnovno pravo na život, pravo na jednu ekonomsku neovisnost, pravo na slobodu mišljenja, na slobodu kretanja i sličo. Nasiljem su upravo ugrožena ta osnovna ljudska prava, ne samo prava žena. Ne smijemo nikako zaboraviti prava djece koja su u porodicama itekako ugrožena postojanjem nasilja”, rekla je Danijela Huremović voditeljica Sigurne kuće u Tuzli.

Baš poput ove u Tuzli, 2000. godine osnovana je i Sigurna kuća u Modriči. Tokom 21 godine rada u ovu ustanovu smješteno je i zbrinuto više od  4 hiljade osoba, mahom žena. Trenutno utočište ovdje ima  12 korisnika, 5 žena i sedmero djece. Ističu da o pravima žena treba govoriti tokom čitave godine, a ne samo osmog marta.

“Mislim da mi svi kada govorimo o ženama inače imamo mnogo prava definisanih na papiru ali negdje se to stvarno u praksi ne provodi dovoljno. Treba se posvetiti pažnja i treba pružiti podršku organizacijama koje se bave tim pitanjima i samim sigurnim kućama jer one su od velikog značaja za naše društvo i treba im pružiti podršku i u njihovom radu i u finansiranju tih sigurnih kuća jer se one bave i pružaju svu moguću podršu žrtvama nasilja”, istakla je Jelena Mišić direktorica Udruženja “Budućnost” iz Modriče.

Međunarodni dan žena prilika je da se ukaže na brojne probleme sa kojima se žene diljem svijeta svakodnevno suočavaju. Međutim, iz dana u dan sve je više uspješnih žena, kako u poslovnom tako i u privatnom životu. Svojim radom i dostignućima doprinose društvu, rušeći stereotipe.

Pročitajte...